Stöldskydd

Skåpguide

Vilket skåp ska jag välja?

Vår skåpguide hjälper dig att hitta rätt skåp för dina behov. Observera dock att vår skåpguide bygger endast på allmänna rekommendationer och att ditt försäkringsbolag kan ha avvikande rekommendationer. Därför bör du kontakta ditt försäkringsbolag och ta reda på exakt vad som gäller för din försäkring innan du köper skåpet.

Nedan finner du mer information om de skåp vi kan erbjuda dig och det går naturligtvis att få leverans till din gatuadress!

Säkerhetsskåp

Säkerhetsskåp är kraftiga stöldskyddande plåtskåp som är testade och certifierade enligt svensk standard, SS 3492, men inte brandtestade. Försäkringsbolagen godkänner i regel säkerhetsskåp för förvaring av kontanter och värdesaker upp till ett basbelopp på ca 40 000:- , hör med ditt försäkringsbolag innan inköp.

Värdeskåp

Värdeskåp ger godkänt stöldskydd och ofta även brandskydd. Värdeskåp inbrottstestas enligt den svenska och europeiska standarden EN 1143-1 och säkerhetsklassificeras i grades. Ju högre grade, desto högre belopp godkänner försäkringsbolagen att förvaras i skåpet. Om värdeskåpet har brandtestats anges antal minuter som innehållet bevaras i brand.

Dokumentskåp

Dokumentskåp är avsedda för att skydda papper mot brand. Brandklassificeringen i brandklasserna P60, P90 eller P120 anger antal minuter som innehållet är skyddat mot brand. Vissa P120 klassade dokumentskåp kan utrustas med en digitalmediainsats för brandskydd för digital media. Dokumentskåp är inte inbrottstestade så man bör inte förvara värdesaker i det.

Värdeförvaringsskåp

Värdeförvaringsskåp ger ett stöldfördröjande skydd för mindre stöldbegärlig egendom med lågt eler inget försäkringsvärde. värdeförvaringsskåp saknar certifiering för stöldskydd och brandskydd, men lämpar sig utmärkt för förvaring av ägodelar med personligt och affektivt värde i hemmet, sommarstugan, båten eller husvagnen.

Digitalmediaskåp

För att brandskydda digital media krävs ett särskilt testat och klassificerat digitalmediaskåp. Klassificeringen anger hur många minuter eller timmar temperaturen i skåpet håller vid brand, för att hårddiskar, USB stickor, CD eller DVD:er inte förstörs. Digital media är mycket känsligare för värme än vad papper är och därför får den inre temperaturen inte överstiga en viss gräns.

Kassaskåp

Kassaskåp som är testade och certifierade enligt svensk standard SS 3493 ger såväl stöldskydd som brandskydd. Försäkringsbolagen godkänner i regel kassaskåp för förvaring av kontanter upp till ett basbelopp på ca 40 000:- Vid brand är kassaskåpets innehåll skyddat i upp till en timme (P60).