Lås- och passersystem

Begreppet låssystem innefattar såväl låscylindrar som nyckelämnen. Låssystemen är vanligen skyddade, dvs patenterade och det har stor betydelse för nyckelkontroll samt nyckelkopiering,  då ett patenterat låssystem inte får kopieras utan tillstånd av patentinnehavaren. Patenterade låssystem produceras av tillverkaren efter beställning och tecknas mellan kunden och den licenserade låssmeden. Patenterade låssystem säljs endast via licenserade låssmeder på grund av säkerhetsskäl.

Elektromekaniskt låssystem
Elslutbleck, eltryckeslås och motorlås är olika former av elektromekaniska lås. I system som baseras på elektriska koder finns dels en läsare och dels en kontrollenhet som utvärderar den lästa koden. Koden läses i läsaren och utvärderas i kontrollenheten innan en styrsignal skickas till låsets elslutbleck, eltryckeslås eller motordrivna regel som därefter öppnar dörren.

Elslutbleck
Elslutbleck underlättar snabb passage och är den produkt som används mest inom elektrisk låsning. Elslutblecket kan vara konstruerat så dörren är antingen låst eller olåst när den är i strömlöst läge. Olika typer av elslutbleck används t ex för enklare intern låsning i kontorsmiljö, daglåsning i offentliga fastigheter eller kontor. Helt enkelt där höga krav ställs på passagefrekvens , utrymning eller brythållfasthet.

Eltryckeslås
Eltryckeslås har en något högre säkerhetsnivå än ett elslustbleck och har både en elektrisk och en manuell funktion. Eltryckeslås är lämpligt till dörrar där man vill att dörren är öppen på insidan och låst på utsidan. Då är utsidans trycke elektriskt styrt medan insidans trycke är mekaniskt inkopplat. Eltryckeslås är lämpligt som daglåsning inom den offentliga sektorn, i gemensamma utrymmen inom bostadssektorn eller kontor, industri och handel.

Motorlås
Motorlås dvs lås med motorstyrd regel, har en mycket högre säkehetsnivå än både elslutbleck och eltryckeslås. Låsets regel styrs vanligen med en motor via en styrenhet vid såväl upplåsning som låsning. Motorlås används inom offentliga fastigheter, kontor, industri och handel när behov finns av natt- eller skalskyddslåsning när lokalerna inte är bemannade.

Passersystem
Passersystem är den mest expansiva delen av säkerhetsbranschen. Förutom kortläsarsystem, inkluderas också kodlås och dörrautomatik som gör att dörren öppnas med kod eller kort/tagg istället för nycklar. Ansluter du en porttelefon till entrén ges de boende en möjlighet att släppa in besökare via sin egna telefon utan att behöva lämna ut kod eller tagg.