Inbrottsskydd

Inbrottskydd

Varje år anmäls över 18000 inbrott i villor och lägenheter i Sverige. Det är över 50 anmälda inbrott varje dag! Bostadsinbrotten är idag inte längre impulsstyrda handlingar utan de är resultat av noggrann planering i flera steg. Ett av de viktigaste stegen du kan ta för att minska risken för inbrott är ett starkt skalskydd.

Ytterdörrlås
Tänk på att låsa ditt hem så det är minst lika svårt för en obehörig att ta sig ut som in. De flesta är vana att låsa dörren från utsidan och sedan åka hemifrån. Med ett tvåfunktionslås kan du sätta innervredet ur funktion innan du åker och på så sätt göra det omöjligt för tjuven att ta sig ut den vägen. Vredet sätts åter i funktion när du låser upp med nyckeln från utsidan. Förstärk gärna dörren med brytskydd som gör det svårare att ta sig in med hjälp av kofot.

Fönster och altandörr
Ett fönsterlås eller ett låsbart handtag gör det omöjligt för tjuven att enkelt öppna fönstret inifrån med hjälp av handtaget. Montera också en säkerhetsspanjolett med låsbart handtag på din altandörr eller komplettera befintlig spanjolett med ett godkänt utanpåliggande altandörrlås. Förstärk altandörren och dina fönster med hjälp av brytskydd.

Inkrypningsskydd och galler
Vissa fönster kan behöva extra skydd, det gäller ofta källarfönster och liknande där tjuven kan arbeta ostört utan att synas. Montera fönsterlås, galler eller inkrypningsskydd på insidan av fönstret. Det räcker oftast med inkrypningsskydd för att avskräcka tjuven från att försöka ta sig in den vägen.

Belysning
Att ha en bra utomhusbelysning med rörelsevakt är en bra investering. Inbrottstjuvar vill arbeta ostört i mörker och chansen är därför stor att de blir avskräckta när lampan tänds. Tänk också på att koppla inomhusbelysningen till timers, speciellt när ni är bortresta så huset verkar vara bebott.