Brandskydd

Förebygga

Du kan förebygga risken för brand på flera olika sätt, men det finns tre enkla åtgärder som alla bör göra för att skydda sin familj och sitt hem från brand. Samla hela familjen, både vuxna och barn och se till att alla vet hur de ska agera om det börjar brinna, hur man bäst släcker elden och hur man snabbast tar sig ut ur huset vid en nödsituation.

1. Installera brandvarnare. Har du ett flervåningshus eller bor över 65m2 så rekommenderas det att du sätter upp sammankopplingsbara brandvarnare. De kommunicerar trådlöst med varann och vid brand så larmar alla så att du, oavsett var i hemmet du befinner dig, kan höra att brandlarmet går. På de flesta modeller så lyser en lampa på den brandvarnare som först utlöste larmet.

2. Placera en handbrandsläckare centralt där alla kan nå den, rekommendationer för lägenhet, hus och fritidshus är en 6 kg pulversläckare per våningsplan med minst 43A 233BC i släckkapacitet.

3. Utrusta köket och vardagsrum med en brandfilt som är enkel att använda om det börjar brinna på spisen eller om ett ljus råkar välta.

Brandvarnare

En brandvarnare är en billig livförsäkring som reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig. I dag finns det många olika sorters brandvarnare och det kan vara svårt att veta vilken sort som passar ditt boende bäst eller var man ska placera den. Vill du veta mer om skötsel, placering av brandvarnare eller hur många du behöver, klicka här.

En jonisk brandvarnare mäter det elektriska motståndet i luften och reagerar på både synlig och osynlig rök. Den anses därför vara bäst på snabbt uppflammande bränder. Placeras med fördel i ett rum med mycket brännbart material som trä och konstfibrer (akryl, nylon, etc) där en brand snabbt får öppna lågor med osynlig och varm rök.

En optisk brandvarnare innehåller en fotocell som larmar när röken bryter ljusstrålen. Detta system anses vara effektivast när det gäller pyrande bränder. Placera med fördel en optisk brandvarnare i ett rum med mycket plastmaterial i inredningen, där det vid en brand bildas synlig rök eller utanför ett badrum där vattenånga kan få en jonisk brandvarnare att falsklarma.

Hopkopplingsbara brandvarnare är oftast seriekopplade eller trådlösa brandvarnare som kommunicerar med varann. Om en brandvarnare larmar så skickas en signal till de övriga som också larmar. Det rekommenderas för större bostäder över 65 m2.

Brandsläckare

Valet av brandsläckare bör baseras på vilken typ av brand som kan uppstå där den placeras och vem som ska använda släckaren. Som huvudbrandsläckare rekommenderas en 6 kg pulversläckare, men det kan ibland vara fördelaktigt att komplettera den med en brandfilt eller mindre släckare ifall någon yngre behöver kunna släcka elden. Vill du läsa mer om brandsläckare och släckkapaciteter, klicka här

Brandfilt

En brandfilt är genom sin enkla hantering det idealliska släckredskapet för mindre bränder i hemmet. Snabbt och effektivt kväver den brand i kläder, möbler, tv:n eller på spisen. Det vanligaste materialet i en brandfilt är glasfiberväv som står emot temperaturer på 500 grader C! En högkvalitativ brandfilt består av två lager glasfiberväv runt ett lager av gastät och brandhärdig film. Vi säljer alla olika sorters brandfiltar, kontakta oss så hjälper vi dig.

Utrymningsstege och räddningslina

Om det börjar brinna bör man se till att bostaden utryms så snabbt som möjligt. För såväl unga som gamla ska kunna ta sig ut gäller det att ha säker utrustning. En utrymningsstege eller räddningslina är en enkel och praktisk lösning som kan rädda liv. Kontakta oss så hjälper vi dig välja rätt för din bostad.