Om

Företagets grundande

Företaget grundades ursprungligen 1960 av Åke Malmberg under namnet AB Sundbybergs Låsservice, som etablerade sig på Järnvägsgatan 70 i Sundbyberg där butiken ligger kvar än idag. Under åren har ägandet succesivt övergått till bröderna Åke och Conny Eriksson som båda varit anställda och verksamma inom bolaget sedan mitten av 80-talet. Under sommaren 2013 expanderade vi geografiskt och valde då att namnändra bolaget från AB Sundbybergs Låsservice till Punctum Lås & Larm AB. Genom namnbytet vill vi också tydliggöra att vi förutom Lås även tillhandahåller elektroniska säkerhetslösningar bl.a. Inbrottslarm, Passersystem, Brandlarm och Kameraövervakning (CCTV).

Miljöpolicy

Punctum Lås & Larm AB är en säkerhetsentreprenör som har insett att naturen och dess tillgångar bara finns till låns. Det är allas vår skyldighet att förvalta jordens resurser på bästa sätt.
Våra insatser och vårt miljöarbete ska styras av en helhetssyn på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.
Vi följer aktuell miljölagstiftning gällande vår verksamhet.
Vi stimulerar personalen att ta ansvar för miljön såväl på arbetet som privat.
Varje medarbetare ska förstå miljökonsekvenserna av sitt handlande och kunna ta ansvar för den miljöpåverkan som uppstår i det egna arbetet.
Vi strävar efter att minska vår påverkan på den yttre miljön.
Punctum Lås & Larm ABs miljöarbete ska ständigt förbättras genom kontinuerligt reviderade miljömål.

Vd Kenneth Holmberg