Välkommen till Punctum Lås & Larm AB

Drottning017

Vår säkerhet, din trygghet!

Punctum Lås & Larm AB är en komplett leverantör av säkerhetslösningar. Vi arbetar med allt inom säkerhet för att just du, din familj eller ditt/Ert företag ska skyddas mot såväl inbrott som brand. Säkerhet är ett viktigt och känsligt område, där förtroende för en potentiell leverantör av säkerhetsprodukter och tjänster är avgörande. Vi säljer endast noggrant utvalda kvalitetsprodukter som uppfyller de höga kraven och rekommendationer som ställs av försäkringsbolag och intresseorganisationer, som Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF) och Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering (SBSC). Vårt medlemskap i Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) borgar också för såväl kvalité som ett stort hantverkskunnande i alla av oss utförda och levererade varor/tjänster. Läs mer

Drottning035

Företagets grundande

Företaget grundades ursprungligen 1960 av Åke Malmberg som etablerade sig på Järnvägsgatan 70 i Sundbyberg, där butiken ligger kvar än idag. Under åren har ägandet succesivt övergått till bröderna Åke och Conny Eriksson som båda varit anställda och verksamma inom bolaget sedan mitten av 80-talet. Under sommaren 2013 expanderade vi geografiskt och valde då att namnändra bolaget från AB Sundbybergs Låsservice till Punctum Lås & Larm AB. Genom namnbytet vill vi också tydliggöra att vi förutom Lås även tillhandahåller elektroniska säkerhetslösningar bl.a. Inbrottslarm, Passersystem, Brandlarm, Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)  och Kameraövervakning (CCTV).